Duyurular  »  Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) Hakkında

31 Ağustos 2023 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 23.08.2023 tarihli ve 9204 sayılı bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın ilgili hükmü gereği 3 Aralık 2016 tarihli ve 2016/27 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesinin, gümrük ve ticaret işlemlerinde şeffaflık ve öngörülebilirliğin sağlanması, gümrük ve ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi, ticari maliyetlerin azaltılması, kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, teknolojik ve uluslararası gelişmelerin takibi vb. konularda faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmiştir.

Komite üyeleri arasında yer alan TOBB tarafından Komite'nin tüm faaliyetlerine katılım sağlandığı ifade edilerek Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi tarafından çalışmaları devam eden mezkur konulardaki eylemleri içeren Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Eylem Planı'nın (2019-2023) uygulama döneminin bu sene sonu itibarıyla tamamlanacağı açıklanarak, 2024-2028 yılları arasında gerçekleştirilecek çalışmalara esas teşkil etmek üzere ikinci eylem planının hazırlık çalışmalarına da başlandığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, 2024-2028 dönemini kapsayacak ikinci eylem planı ile ilgili eylem önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu kapsamda, ekte sunulan ve halihazırda çalışmaları devam eden 2019-2023 yıllarını kapsayan strateji belgesindeki eylem maddeleri de dikkate alınarak, 2024-2028 dönemini kapsayacak ikinci eylem planı ile ilgili benzer nitelikteki eylem önerilerinizin yine ekte yer alan formatta hazırlanıp 05 Eylül 2023 Salı günü mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

EK1

EK2

 

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası