Duyurular  »  Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Süreleri
17 Haziran 2022 -
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 17.06.2022 tarih ve 17754 sayılı yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yazısı çerçevesinde; Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ilişkin Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından iletilen görüş Ek’te sunulmuştur.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası