Duyurular  »  İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği Hakkında

07 Aralık 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 6.12.2021 tarih ve 34221550-041.02- sayılı yazıda; 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmeliklerin yayımlandığı belirtilerek Odamızca duyurulması talep edilmiştir.

• Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlanan yönetmeliklerdeki değişikliklere dair bilgi notu ekte yer almaktadır.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

EK : Bilgi NotuHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası