Duyurular  »  KOBI Bilgi Sitesi Memnuniyet Anketi
KOBİ'lerin kuruluş ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla, internet ortamında tek elden organize edilecek bir site kurulması gerekli görülmüştü. Bu kapsamda, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları doğrultusunda KOBİ'lere kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmeleri, ürün veya hizmet üretmeleri, destek ve teşviklere erişmeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik etmek ve bilgi vermek amacıyla, 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Birliğimiz bünyesinde http://kobi.tobb.org.tr erişim adresli KOBİ Bilgi Sitesi kurulmuştur.
Bu doğrultuda, http://kobi.tobb.org.tr/index.php/haberler/kob-haberler/525 adresinde yer alan memnuniyet anketine ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası