Duyurular  »  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı

10 Ağustos 2021 Salı 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı 10 Ağustos 2021 tarihi itibariyle açılmıştır.

Başvurular, http://www.hamle.gov.tr/ adresinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden duyuru ekinde yer alan çağrı takvimi dâhilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle çevrim içi olarak alınacaktır.
 

Çağrı Takvimi

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi 

10 Ağustos 2021 Salı

Ön Başvuru Bitiş Tarihi  

13 Eylül 2021 Pazartesi

Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi 

23 Eylül 2021 Perşembe

Kesin Başvuru Bitiş Tarihi  

13 Ekim 2021 Çarşamba

Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih

11 Kasım 2021 Perşembe

Çağrı takviminde yer alan bitiş tarihleri, ilgili gün sonunu (23:59) kapsamaktadır.


Çağrıya sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri uygun başvuru sahibi olabilmektedir. Başvuru işlemleri firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yapılabilecektir. Gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5. maddesinde sayılan ve örneği Program Portalı’nın Dokümanlar (http://www.hamle.gov.tr/Home/Dokumanlar#yetki) sayfasında bulunan yetkilendirme belgeleri esas alınarak yürütülecektir.

Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde (http://hamle.gov.tr/Home/CagriPlani#sku-liste) yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir. Ürün listesinde yer alan GTİP kodları 2019 yılı tanımına göre belirlenmiş olup, güncellenen kodlar için 2019 yılı eşleniği dikkate alınacaktır. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) asgari 10 Milyon TL olabilir.

Başvurusu yapılan yatırım projeleri için Ar-Ge ihtiyacı bulunması durumunda, TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmına ilişkin temel bilgilerin de ön başvuru kapsamında sunulması gerekmekte olup, projenin Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım süreçleri bir bütün olarak, ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Kesin başvuru süresi içerisinde, Ar-Ge desteği talep eden firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında Ar-Ge sürecine ilişkin Ar-Ge destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılan yönlendirmeyle eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir. Projelerin Ar-Ge kısmı için öngörülen tamamlama süresi azami 36 ay olabilir. Kesin başvuru süresi içerisinde, KOBİ vasfı taşıyan ve KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen firmaların, üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin net olarak ayrıştırılabilen ve ilgili mevzuat kapsamında desteğe konu edilebilecek kısmı için KOBİ destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılacak yönlendirmeyle eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Yatırım projesinin KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ila 36 ay arasında olmak zorundadır.

Üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmeyecek olan kısmı için firmalar, 2012/3305 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında veya 50 Milyon TL ve üzerinde sabit yatırım tutarına sahip projeler için 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecektir.

Çağrı hakkında detaylı bilgilere http://www.hamle.gov.tr/Home/CagriPlani adresinden erişilebilmektedir.

Saygılarımızla.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Ailesi Adına
                      Veli OĞUZ
                   Genel SekreterHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası