Duyurular  »  KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programında Yapılan Revizyonlar

27 Mart 2023 -

Sayın Üyemiz,

KOSGEB tarafından gönderilen 27.03.2023 tarihli yazıda; KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı ve İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esaslarında revizyon yapıldığı ve 24.03.2023 tarihinde yürürlüğe alındığı belirtilmiştir.

Yapılan revizyon çerçevesinde;

1. İşletme Geliştirme Destek Programına “Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği” eklenmiştir.

2. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nin adı “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” olarak değiştirilerek;

Mesleki ve/veya teknik lise mezunları, yükseköğretim kurumu mezunları ile mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri, ön lisans/lisans öğrencilerinin destek kapsamında istihdam edilmesi,

İşletme Geliştirme Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu’nda Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat Sektöründe, Bölüm 62- Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler Sektöründe (62.02 Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri Hariç) veya Bölüm 72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe yer alan işletmelerin destek kapsamında olması,

Destek kapsamında istihdam edilecek personelin 5510 sayılı kanun kapsamında son üç yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya en fazla 180 gün prim kaydının olması,

Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısının mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri için 1,25; ön lisans/lisans öğrencileri ve mesleki ve/veya teknik lise mezunları için 1,5; iki yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,75; lisans mezunları için 2; yüksek lisans mezunları için 2,25; doktora mezunları için 2,5 olarak uygulanması,

Destek sürecinde nitelikli elemanın öğrencilik ve mezuniyet durumunda değişiklik olması halinde yeni öğrenim durumu katsayısı uygulanması,

Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için destek üst limitinin 150.000 TL, diğer işletmeler için destek üst limitinin 100.000 TL olarak uygulanması,

01 Ekim 2021 tarihinden itibaren İşletme Geliştirme Destek Programı Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında eleman istihdam eden işletmelerin yürürlüğe alınacak mevzuat kapsamında desteklenmesi,

13 Eylül 2021 tarihli 2021/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ile 25 Kasım 2021 tarihli 2021/13 No’lu İcra Komitesi Kararındaki muafiyetlerin uygulanmasına devam edilmesi, şeklinde revizyonlar yapılmıştır. İşletme Geliştirme Destek Programı ve İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları 24/03/2023 tarihinde yürürlüğe alınmıştır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası