Duyurular  »  Gıda İşi Yapan Üyelerimizin Dikkatine!!!
Sayın Üyelerimiz ; 
Gıda üretimi, perakende ve toptan gıda ticareti yapan, depolayan, taşıyan tüm işyerleri  31.12.2013 tarihine kadar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müdürlüğüne ilgili evraklarla müracaat ederek işletme kayıtlarını yaptırmak ve ilgili yönetmelikte belirtilen İşletme Kayıt Belgesini almak zorundadırlar. 

Bu süre içeresinde kayıtlarını yaptırmayanlar, bu tarihten sonra kayıt yaptırmaya kendileri gitmiş olsalar dahi  işyerlerinin niteliğine göre 1329.TL  veya  2660 .TL idari para cezası ödemek zorunda kalacaklardır.  

İşyerinde ağırlıklı olarak gıda dışında iş yapıldığı halde sadece bir gıda maddesi satışı, depolaması veya pazarlaması yapılsa dahi İşletme Kayıt Belgesi almak zorundadır.

25.11.2011 tarihinden önce gıda üretim izin belgesi, gıda sicil belgesi olan üretim yerleri bu belgeleri 31 Aralık 2013 tarihine kadar ilgili yönetmelikte belirtilen İşletme Kayıt Belgesi ile değiştirmeleri gerekmektedir.

25.11.2011 tarihinden sonra İl veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden İşletme Kayıt Belgesi almış olan işletmeler için herhangi işlem yapılması söz konusu değildir.

 Konuyla ilgili olarak gerekli evrakları içeren listeler ile yönetmeliği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının www. tarım.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası