Duyurular  »  Kullanılmış Tarım Makinaları Hakkında


20 Mart 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 17.03.2023 tarih ve E-34221550-045.99-3158 sayılı yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ekte sunulan kullanılmış tarım makinalarının bitki sağlığı riski taşıması nedeniyle Ürün Güvenliği ve Denetimi (2023/5) tebliğine eklendiği ve 01.03.2023 tarihinden itibaren ülkemize ithalatında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) talep edilerek girişte bitki sağlık kontrolü yapılacağı, anılan eşyanın ihracatçı ülke NPPO'su tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya ülkeye girişte yapılacak bitki sağlığı kontrolü sonucu uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

Ek:Bitki Sağlık Sertifikası Talep Edilecek Eşya

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası