Duyurular  »  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında
“18/05/2017 tarih ve 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kabul edilerek 27/05/2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Üyelerimizin Odamıza olan aidat borçları da kanun kapsamına alınmış olup, bu çerçevede;
Anılan kanun 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden 2017 yılında ödenmesi gereken 2017 yılı aidatları kanun kapsamı dışındadır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 27.05.2017 tarihinden önceki borç asıllarını peşin ödemek isteyen üyelerimizin, en geç 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Odamıza yazılı müracaat ederek başvuru yapmaları ve en geç 31 Ağustos 2017 tarihine kadar da aidat borçlarının anaparalarını tamamen ödemeleri durumunda ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammı affedilecektir.

Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Odamıza yazılı müracaat etmeleri şarttır. Yapılan başvuru üzerine üyenin asıl aidat borçları azami altı takside kadar bölünebilecektir. Taksitlendirmelerde son ödeme tarihleri şu şekildedir;
Birinci      taksitin son ödeme günü      : 31 Ağustos 2017
İkinci        taksitin son ödeme günü      : 29 Eylül     2017
Üçüncü     taksitin son ödeme günü      : 31 Ekim     2017
Dördüncü  taksitin son ödeme günü      : 30 Kasım   2017
Beşinci      taksitin son ödeme günü      : 29 Aralık   2017
Altıncı       taksitin son ödeme günü      : 31 Ocak     2018
 
Taksitlendirmenin herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline getirilecektir. Üyeden o ana kadar yapılan tahsilatlar toplam borçtan düşülerek, kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası