Duyurular  »  Gelir İdaresi Başkanlığından Duyuru.
26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliğinde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı listesinin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallar için Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) ile getirilen zorunluluğun, mükellefler arasında uygulama birliğini sağlamak bakımından aynı tarihte yürürlüğe girmesi  amaçlanmıştır.


Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
http://gib.gov.tr/node/103772Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası