Duyurular  »  Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

03 Ocak 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen bir yazıda; 19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete’de T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” dahilinde binalarda enerji verimliğine yönelik düzenlemeler getirildiği belirtilmektedir.

Ayrıca “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” dahilinde aşağıdaki bilgiler paylaşılmıştır:

1 Ocak 2023'ten itibaren,

-NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %5’i oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur.

-Toplam yapı inşaat alanı 5000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur.

1 Ocak 2025’den itibaren,

- NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur.

-Toplam yapı inşaatalanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur.

Bu kapsamda NSEBve yenilebilir enerji,

Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB): Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan binayı,

Yenilenebilir enerji: Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından elde edilebilen enerjiyi, şeklinde tanımlanmıştır.

İlgili mevzuatlara aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13594&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220219-2.htm

 

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası