Duyurular  »  Veteriner Sağlık Sertifikası Modeli Hakkında

24 Mart 2023 -

Sayın Üyemiz,

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen 20.03.2023 tarih ve E-52282116-305.04.01.01-9277253 sayılı yazıda, insan tüketimi amaçlı olmayan süt ve süt ürünleri (buzağı maması vb.) ile kan ürünleri (hemoglobin tozu vb.) ithalatında kullanılacak olan "Türkiye Cumhuriyeti'ne İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayan Süt, Süt Bazlı Ürün ve Süt Türevi Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası" ile "Türkiye Cumhuriyeti'ne İnsan Tüketimi İçin Amaçlı Olmayan Yem Maddesi Olarak Kullanılacak Olan Kan Ürünleri İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası" modelinin T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmış olduğu, başlamış işlemler hariç olmak üzere 01.05.2023 tarihinden itibaren söz konusu sertifikaların yürürlüğe gireceği ve ülkeye girişlerde aranması gerektiği T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bildirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda,

· Buzağı maması vb. insan tüketimi amaçlı olmayan süt ürünlerinin 01.05.2023 tarihi itibarıyla "Türkiye Cumhuriyeti'ne İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayan Süt, Süt Bazlı Ürün ve Süt Türevi Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası" ile getirilmesi,

· Kanatlı kan unu vb. ürünler işlemiş hayvan protein sınıfında girdiği için ithalatı yasak olmayan kan unu ürünlerinin halihazırda yürürlükte olan "Türkiye Cumhuriyeti'ne İnsan Tüketimi Amaçlı Olmayan, Çiftlik Böceklerinden Elde Edilenler Hariç İşlenmiş Hayvan Proteini İçeren Pet Hayvanı Yemi Hariç Karışım ve Ürünler de Dahil İşlenmiş Hayvan Proteini İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası" ile getirilmesinin devam etmesi,

· Kan ürünleri; kan ve kan fraksiyonlarından elde edilen, kan unu dışındaki kurutulmuş, donmuş, sıvı plazma, kurutulmuş tam kan, kurutulmuş, donmuş, sıvı kan hücreleri ve bunların fraksiyonları ile karışımlarının içeren ürünler olması sebebiyle sığır hemoglobin tozu vb. kan ürünlerinin 01.05.2023 tarihi itibarıyla, "Türkiye Cumhuriyeti'ne İnsan Tüketimi İçin Amaçlı Olmayan Yem Maddesi Olarak Kullanılacak Olan Kan Ürünleri İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası" ile getirilmesi gerektiği

ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda sığır hemoglobin tozu ithalatına ilişkin olarak; ilgili mevzuat kapsamında yasaklama uygulanmayan hayvan türlerinin beslenmesi veya teknik kullanım için ilgili diğer mevzuatımıza da uygun olması şartıyla ülkemize ithal edilebileceği ve kan ürünleriyle ilgili sertifikanın I.25'deki kullanım amacı, I.28.'deki hayvan türü ve sertifika geneli dikkate alındığında II.12 kısmının da seçmeli olabileceği uygun mütalaa edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası