Duyurular  »  Koranavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)
09 Mart 2022
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 04.03.2022 tarih ve E-34221550-299-2309 sayılı yazıda;
Tüm dünyada küresel bir tehdit durumuna gelmiş olan COVID-19 salgınına karşı ülkemiz genelinde koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı ve Koronavirüsün yayılımının önlenmesi ve taşımacılara etkisinin en aza indirgenmesini teminen, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir kısım tedbirler alındığı,
· Ancak, ülkemizde ve dünyada Koronavirüs salgınına ilişkin normalleşme sürecinin başlaması nedeniyle, söz konusu tedbirlerin kaldırılması gerekliliğinin ortaya çıktığı,

· Bu kapsamda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 28.02.2022 tarihli, 178983 sayılı yazıda, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında alınan geçici tedbirlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca alınan 21.02.2021 tarih ve 54434 sayılı Bakanlık Oluru ile 01.07.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı hususunun bildirildiği ifade edilmektedir.

01.07.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak tedbirlere ilişkin ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

EK: TedbirlerHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası