Duyurular  »  Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Duyuru

29 Haziran 2022 -

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen 29.06.2022 tarihli yazıda, 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Kararın 20/04/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu Karar ile Karara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının Bakanlığın web sitesinde yayınlanarak uygulamaya geçtiği belirtilmiştir.

Yeni Karar ile desteklerden faydalanabilecek şirketlerin faaliyet alanları bilişim alt sektörlerinin tamamını içerecek şekilde genişletilerek;

· Yazılım,

· Dijital oyun,

· Finansal yazılım ve teknolojiler,

· Blok zincir yazılım ve teknolojiler,

· Yapay zekâ, büyük veri,

· Siber güvenlik,

· Akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri,

· Telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri,

· Veri merkezi,

· Bilişim hizmetleri,

· Sistem bakım ve destek hizmetleri ve

· Dijital aracılık ve hizmet platformları

gibi potansiyeli olan alt sektörler de kapsama alınmış olup; böylelikle, ihracat tabanının genişletilmesi hedeflenmiştir. İlaveten, söz konusu destek modeli ile birlikte Bakanlık tarafından sağlanan tüm bilişim sektörü destekleri kendi içinde sistematik bir şekilde ele alınmış olup; bu kapsamda;

· İhracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma destekleri

· İhracatta pazarlama ve pazarda tutundurma destekleri

· Yüksek katma değere yönelik E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Desteği

ile üç aşamalı, ulaşılması kolay, anlaşılabilir ve uygulanabilir bir destek programı tasarlanmıştır.

Son aşamada, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak bilişim sektörüne özel yeni destek unsurlarını içeren E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı da yeni destek programına eklenmiştir.

· E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Destek Programı ile birlikte;

· TeknoHızlandırıcı İşbirliği Kuruluşu Proje Desteği

· Uluslararası Katma Değerli Bilişim Yüklenici Proje Desteği

· Yurtdışı İhale Desteği

· Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri Desteği

· Hizmet Pazarlama Platformlarına Üyelik Desteği

· Yazılımcılar için Simülatör/ Test Ekipmanı Kiralama Desteği

· Yurtdışı Oyun, Dizi ve Filmlerde Türk Ürün Yerleştirme Desteği

· Yurtdışı Arama Desteği

· Yurtiçi Uluslararası Fuar Desteği

· Veri Merkezi Desteği

· Yıldız Yurtdışı Ofisleri Desteği

· Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Oyun/Yazılım/Aracılık Platfomu Alımına Yönelik

· Danışmanlık Desteği

· Patent / Fikri Mülkiyet Hakkı Alım Desteği

· Yazılım/Oyun/Mobil Uygulama Test Desteği

gibi yeni destek unsurları hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda, anılan desteklerin bilişim şirketlerine tanıtılması amacıyla 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 14:00’de Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Söz konusu bilgilendirme toplantısına kayıt linki: https://tr.surveymonkey.com/r/KX6PTRQ

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası