Duyurular  »  İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ruhsat ve uygunluk
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerinin taşıması gereken nitelikler belirlenmiş ve anılan Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelere, yeni düzenlemeye aykırı durumlarını ortadan kaldırmaları için 9 Eylül 2020 tarihine kadar (üç ay) süre verilmiştir. 
işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki değişikliklerin yürürlüğe konulmasının ardından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 15 Ağustos 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile; iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklenmiş ve 9 Haziran 2020 tarihinden sonra faaliyete başlayan işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını; 9 Haziran 2020 tarihinden önce faaliyete başlayan işletmelerin ise ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile birlikte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduklarını gösteren "iş yeri uygunluk belgesini“ İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktarmalarına veya İl Ticaret il müdürlüklerine teslim etmelerine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 
Ancak, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte 9 Eylül 2020'de yapılan değişiklik ile  işletmelere verilen süre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesini teminen, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile işletmelere verilen süre sona erinceye kadar, "işletmeden, söz konusu süre içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret il Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle" bu belgeler yetki belgesi şartı olarak aranmadan işlem yapılması gerekmektedir. 
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası