Duyurular  »  Hırvatistan?da Ticari Mal ve Yolcu Taşımacılığında Motorin İçin Ödenen Özel Tüketim Vergisinin Bir Kısmının İade Hakkı Hk.

25 Kasım 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 25.11.2022 tarihli ve E-34221550-720-12403 sayılı yazıda, T. C. Zagreb Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atıfta bulunularak; 16 Kasım 2022 tarihinde Hırvatistan Gümrük İdaresi tarafından ÖTV kısmi iadesinden Türk taşımacılarının yararlanıp yararlanamayacağı hususuna ilişkin olarak özetle, Türkiye'deki ticari işletmelerin, Hırvatistan Cumhuriyeti'nde gayri nakdi ödeme yöntemiyle satın aldıkları motorin için ödedikleri ÖTV'nin bir kısmını Özel Tüketim Vergileri Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca geri alabilecekleri aktarılmaktadır.

Yazıda devamla, ÖTV iadesinden yararlanmak için hak sahipleri siciline kayıt yapılması gerektiği, ÖTV'nin iadesi için ilk başvuru yapıldığında, hak lehtarının yetkili gümrük idaresince hak sahipleri siciline kaydedildiği, ardından ticari eşya ve yolcu taşımacılığında yakıt olarak kullanılan motorin için ödenen ÖTV'nin bir kısmının iadesi talebi üzerine işlem gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, eşya taşımacılığı ve yolcu taşımacılığında ödenen ÖTV'nin bir kısmının iade tutarına ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabileceği; ayrıca hak sahiplerinin, ÖTV iadesi başvurularını ekleriyle birlikte aşağıdaki adreslere elden teslim etmelerinin veya posta yoluyla göndermelerinin mümkün olduğu iletilmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için:

https://carina.gov.hr/featured/excise-duty-refund-for-commercial-transport-of-goods-and-passengers-6744/6744

ÖTV iadesi başvurularının iletilebileceği adresler:

Bölgesel Gümrük Ofisi Zagreb / Područni carinski ured Zagreb (Regional customs office Zagreb)

(Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb-Hırvatistan Cumhuriyeti)

Gümrük Ofisi Varaždin / Carinski ured Varaždin (Customs office Varaždin)

(Ulica braće Krajanski 18, 42 000 Varaždin- Hırvatistan Cumhuriyeti)

 

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası