Duyurular  »  Askıya Alınması Uygulaması Duyurusu
TOBB’un 22.11.2018 tarih ve 17561 sayılı yazısında, Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlığı’ndan alınan e-mail yazısına istinaden, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nün ilgide kayıtlı e-mail yazısı ekinde  AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listeye yer verilmektedir.

Söz konusu yazıda, bu ürünlere ilişkin itirazların ilgili Bakanlığa en geç 10.12.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ifade edilmiştir. Başvurulara ilişkin formalara, 

https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi

adresinden ulaşılabilmektedir. İlgili firmalarca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünlerin GTP’sinden ziyade tanımlarının incelenip tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerektiği bildirilmiştir. Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7 inci Kısım 2 inci Bölümünün incelenebileceği bildirilmiştir.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası