Duyurular  »  Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler (PEMT) Toplantısı Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleri ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde, 10 Şubat 2020 tarihinde ilki düzenlenen "Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler (PEMT)" Toplantısı bu yıl 20-21 Nisan 2021 tarihlerinde, pandemi koşulları nedeniyle dijital bir platform üzerinden düzenlenecektir.


PEMT’21 Toplantısı ile petrol - doğal gaz arama ve üretim sektörü kapsamında yerli sanayinin ‘Millî Enerji ve Maden Politikası’nın bir parçası haline dönüştürülmesi, yüksek katma değerli mal / hizmet / teknoloji üretimine katkıda bulunulması ve paydaşların buluşturularak, yol haritası oluşturulmasına öncülük edilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede; TPAO’nun yerli hizmet / ürün / teknoloji kullanımını artırma hedefi doğrultusunda, yerli tedarikçileri sektöre kazandırmak, karşılaşılan sorunlar karşısında alternatifli özgün çözümler geliştirilmesini sağlamak, faaliyetler ve tedarik süreçlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yaparak, işbirlikleri açısından fırsatlar yaratmak amaçlanmaktadır.

Toplantı programına ve toplantıya ait diğer detaylara ekte sunulan e-davetiye, program veya ilgili web sitesi www.pemt.com.tr<https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.pemt.com.tr&umid=D3ED0275-BFDF-0D05-949C-41FCA6EB8875&auth=b2fe8baccee5dc4fab1d34394afd8998ce5605da-f122f8a7e9f30ed25be859e64914a2f2af0c7bdc>  aracılığıyla ulaşılabilir.

Toplantıya katılım ücretsiz olup, web sitesi üzerinden kayıt yaptırılması (http://www.pemt.com.tr/kayit-ol/<https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.pemt.com.tr%2fkayit%2dol%2f&umid=D3ED0275-BFDF-0D05-949C-41FCA6EB8875&auth=b2fe8baccee5dc4fab1d34394afd8998ce5605da-8515c01eb65a0563a3a27bcdc4fb4ba9450e0058>) gerekmektedir. Kayıt altına alınan e-posta adreslerine, toplantı öncesinde, katılım için gerekli şifreler iletilecektir.

Programa ilişkin her tür sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden temas sağlayabilirsiniz.

[email protected]<mailto:[email protected]> / [email protected]<mailto:[email protected]>

0312 207 30 11 / 0533 789 68 68
Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası