Duyurular  »  DTÖ Hizmetlerde Ulusal Düzenlemeler Referans Belgesi-Bilgilendirme Toplantısı Duyurusu

 04 Kasım 2022  -

Sayın Üyemiz,

Odalar Birliği’nden Odamıza iletilen 04.11.2022 tarih ve 31836 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının ilgili yazısına istinaden, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde hizmet ticareti alanında müzakereleri 2 Aralık 2022 itibarıyla tamamlanan ve ülkemizin de taraf olduğu Ulusal Düzenlemeler (Domestic Regulation) metninin, hizmet sektörlerinde ülkelerin ruhsatlandırma, izin ve yeterlilik verme süreçlerini ve bürokratik işlemleri disipline etmeyi amaçladığı belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu metin ile ülkemiz hizmet ihracatçılarının önündeki bürokratik ve keyfi uygulamaların önüne geçilmesinin yanı sıra, ülkemizde faaliyette bulunan hizmet sunucuları için de daha şeffaf ve öngörülebilir bir ortam sunulmasının taahhüt altına alındığı açıklanmıştır. Yazıda, mezkûr metin ile kabul edilen hükümler çerçevesinde, oluşturulan kurallar ile; kurumların ruhsatlandırma, izin ve yeterlilik işlemleri için aradıkları şartları, gerekli belgeleri, başvuru tarihleri ve nereye başvurulacağı gibi bilgileri önceden açık ve erişilebilir bir şekilde hizmet sunuculara bildirmesi gerektiği bilgisi paylaşılmakta olup, ayrıca, süreçlerin tarafsız, adil, seri ve makul koşullar altında yürütülmesinin sağlandığı ifade edilmiştir. Bu durumun, hizmet ihracatçılarımızın hedefledikleri ülkede hukuki masraflarını düşüreceği ve piyasa hakkında öngörülebilir biçimde karar almalarını sağlayacağının düşünüldüğü vurgulanmıştır.

Bu itibarla, yürürlüğe girme işlemleri devam etmekte olan anlaşma metnine yönelik başta yurt dışında hizmet sunan iş insanlarımız ve şirketlerimiz ile ülkemizde hizmet sunan yabancı sermayeli şirketler olmak üzere özel sektör temsilcilerinin bilgilendirilmesini teminen, Ticaret Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda 7 Kasım 2022 saat 14.30'da webinar aracılığıyla bilgilendirme toplantısı yapılacağı belirtilmiştir. Toplantıya aşağıda verilen kayıt linki üzerinden kayıt olunabilecektir. Toplantı linki kayıt olan katılımcıların e-posta adreslerine otomatik olarak iletilecektir.

Kayıt Linki:

https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_0pXMEmr4Tky245f69OWvfQ

 

Bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası