Duyurular  »  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Hk
TOBB’dan alınan 15.01.2016 tarih ve 0441/875 sayılı yazı ile, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla; Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RİD) paralelinde hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16.07.2015 tarih 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.


Aynı yazıda, söz konusu Yönetmeliğin “Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu” başlıklı 7.inci maddesinin 1.inci fıkrasında “Bu Yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı/demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu altyapı işletmecisi bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunlu olduğu ve faaliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir” hükmüne vurgu yapıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu Genel Müdürlükçe hazırlanan “Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönerge”nin 24.12.2015 tarih ve 86498 sayılı Bakanlık oluruyla onaylandığı, bahsi geçen yönergeye Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi Mevzuatlar/Yönergeler bölümünden ulaşılabileceği bildirilmiştir.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası