Duyurular  »  KOBİFİN İlanı hakkında
15 Aralık 2021 -
Sayın üyemiz;
Zafer Kalkına Ajansı tarafından odamıza iletilen yazıda;
Ajansımız tarafından imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik olarak hazırlanan İmalat Sanayisindeki KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİFİN) 24.12.2021 tarihinde ilan edilecektir.

KOBİFİN kapsamında çevrimiçi ortamda gerçekleşecek bilgilendirme ve eğitim toplantılarına ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Toplantı Adı     - KOBİFİN Bilgilendirme Toplantısı
Toplantı Tarihi - Saati - 24.12.2021 14:30
Toplantı Numarası - 824 7656 5753
Toplantı Şifresi - 662829
Toplantı Adı     - KOBİFİN Eğitim Toplantısı
Toplantı Tarihi - Saati - 07.01.2022 14:30
Toplantı Numarası - 894 1862 3110
Toplantı Şifresi - 901370


 T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
İMALAT SANAYİSİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI
FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI (KOBİFİN)
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 24.12.2021 tarihinde toplam bütçesi 10 Milyon TL olan İmalat Sanayisindeki KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİFİN) ilan edilecektir.
KOBİFİN’in son başvuru zamanı;
 elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 13.03.2022 saat 23:59;
 proje taahhütnamelerinin Ajans’a teslimi içinse 18.03.2022 saat 18:00’dır.

KOBİFİN, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı kuruluşlardan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman giderinin (kar tutarı), Ajans tarafından karşılanmasını öngören mali destek programıdır. KOBİFİN’in amacı “TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin COVID-19 sonrası toparlanma sürecinin desteklenmesi ve rekabet gücünün artırılması” olup program kapsamında imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:
 Öncelik 1) Stratejik tematik sektörlerde (otomotiv yan sanayi, savunma sanayi ve teknik tekstil) ya da bu sektörlere doğrudan mamul / yarı mamul girdisi sağlayan imalat sanayisi sektörlerinde;

1.1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
1.2) ürün ya da üretim süreci yenilikleri yapılması
 Öncelik 2) BİGEM imalat sanayisi sektörlerinde (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya);

2.1) yeni yatırımların hayata geçirilmesi
2.2) kaynak verimliliği sağlamak amaçlı modernizasyon yatırımlarının yapılması
Bütçe Limitleri     Öncelik 1     Öncelik 2
Asgari     500.000 TL     250.000 TL
Azami     2.000.000 TL     1.000.000 TL

 Bilgilendirme ve eğitim toplantısına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Toplantı Adı     Toplantı Tarihi     Toplantı Saati     Toplantı Bağlantısı     Toplantı Numarası     Toplantı Şifresi     Toplantı Kare Kodu
KOBİFİN Bilgilendirme Toplantısı     24.12.2021     14:30     https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qQAxLNLIRXyhK0SLzxEwYQ     824 7656 5753     662829
KOBİFİN Eğitim Toplantısı     07.01.2022     14:30     https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ff_FzvEgSSyWd7I9_8nxbQ     894 1862 3110     901370Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası