Duyurular  »  Yıllık İşletme Cetveli
Manisa Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 06/03/2015 tarih ve 370 sayısı ilgi yazısında; ‘6948 sayılı sanayi sicil kanunu 5 inci maddesi gereği sanayi siciline kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerini her yıl nisan ayı sonuna kadar vermesi  gerekmektedir.’ denilmektedir. Alınan yazı örneği ekte tarafınıza sunulmuş olup, yasal süresi içerisinde gerekli başvuruların yapılması önem arz etmektedir.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası