Duyurular  »  ?Uzak Ülkeler Stratejisi Fuar Desteği? Duyurusu

01 Aralık 2022

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen yazıda; 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Fuarcılık Sektörüne Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge yürürlüğe girdiği, anılan Karar ve Genelge kapsamında, fuarcılık firmalarımızın ve bu sektördeki işbirliği kuruluşlarımızın döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılması hedeflendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Karar ve Genelge’ye Ticaret Bakanlığı’nın internet adresinden erişim sağlanabilmektedir. (https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/hizmet-ihracatinin-tanimlanmasi-siniflandirilma si-ve-desteklenmesi-hakkında-karar adresinden ve devamındaki linkler)

Yazıda devamla, ihracatımızın ve ticaretimizde pazar çeşitliliğinin artırılması ile farklı ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ticaret Bakanlığı’nca oluşturulan “Uzak Ülkeler Stratejisi” geleneksel pazarlarımızın dışında kalan ve dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkarılması hedeflendiği belirtilmiş, anılan hedef doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı’nca Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve belirlenen ülkelere (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik Eylem Planları hazırlandığı bildirilmiştir.

İlgili Eylem Planlarının yer aldığı Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve Kitapçığına T.C. Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan https://ticaret.gov.tr/ihracat/uzak-ulkeler-stratejisi adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bu doğrultuda, ilgili yazıda, fuarcılık sektörü için öngörülmüş olan ilgili destekleri kapsamında, desteğe konu faaliyetin Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer alan Brezilya, Çin ve Endonezya'ya yönelik olarak gerçekleştirilmesi halinde, mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulanmakta olduğu belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası