Duyurular  »  DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ve Eğitim Programı
25 Nisan 2022
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 22.04.2022 tarih ve E-34221550-720-4273 sayılı yazıda; TÜBİTAK tarafından gönderilen yazıya atıfta bulunarak; TÜBİTAK TÜSSİDE, Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı”nı temel alarak “Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli” geliştirildiği, bu modelin ülke geneline yaygınlaştırılması için “Dijital Dönüşüm Danışman”ları yetiştirileceği ve TÜBİTAK TÜSSİDE’den eğitim alarak başarıyla tamamlayan danışmanlar aracılığı ile “DDX Dijital Dönüşüm Modeli” kullanılarak yürütülen danışmanlık çalışmalarının KOSGEB tarafından destekleneceği ifade edilmektedir.
Bu amaçla hazırlanan eğitim programına başvurular ddxhamle.org adresinden 8 Nisan- 8 Mayıs 2022 tarihleri arasından yapılacaktır. Başvuru koşulları, eğitim takvimi ve programa ilişkin detaylı bilgiler aynı portalda yer almaktadır.
TÜBİTAK tarafından iletilen yazıda; Dördüncü Sanayi Devriminin neden olduğu dönüşüm ve pandemi kaynaklı yaşanan zorlukların, dünya genelinde işletmelerin rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için iş yapma şekillerini gözden geçirmeyi zorunlu kıldığı, işletmelerin rekabetçiliklerini korumada en önemli unsurun dijitalleşme olduğu, dijitalleşmede iyi bir noktaya ulaşmak, mevcut durumun tespiti ve dijitalleşme yolculuğunda atılması gereken adımların belirlenmesi ile mümkün olduğu, her işletmenin dijitalleşmeye yönelik mevcut durumunun ve atacağı adımların farklı olduğu, dolayısıyla dijital dönüşüm olgunluk seviyelerine ilişkin mevcut durum tespiti ve kendilerine özgü dijital dönüşüm yol haritalarının hazırlanmasının önemli bir ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesinde “İşletmelerin dijital dönüşüm olgunluk seviyelerinin belirlenmesi, sektörel ve işletme büyüklüğüne göre karşılaştırmaların yapılması, yapılan yatırımların etkisinin takip edilmesi için bir dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme sistemi oluşturulması ve kullanılmakta olan farklı değerlendirme yöntemlerinin incelenerek bir Türkiye Modeli geliştirilmesi” hedeflendiği ifade edilmiştir. “Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli”nin bu hedef doğrultusunda geliştirildiği belirtilmiştir.
Bilginize sunarız.
Saygılarımızla,
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası