Duyurular  »  Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
12 Nisan 2022
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 11.04.22022 tarih ve 3739 sayılı yazıda, T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.04.2022 tarihli elektronik postaya atfen, Avrupa Birliği ya da Türk firmaları tarafından 01/01/2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşya ile ilgili ekte sunulan listeye ilişkin itirazların, T.C. Ticaret Bakanlığı’na en geç 10/05/2022 tarihine kadar iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar T.C Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden erişilebileceği ifade edilmiştir.
Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2022/18 sayılı İthalat Tebliği’nin incelenebileceği bildirilmiştir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTİP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

EK: ListeHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası