Duyurular  »  Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Duyurusu

12 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 10.12.2023 tarih ve 13288 sayılı yazıda, T. C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazısına atfen Sanayide Enerji Verimliliği Projesi Yarışması duyurulmaktadır.

Bakanlığın, ulusal enerji politikalarımız çerçevesinde enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan proje ve çalışmaların kamuoyuna duyurulmasını ve teşvik edilmesini tüm dünyada olduğu gibi etkin bir politika aracı olarak değerlendirmekte olduğu belirtilmektedir. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, endüstriyel işletmeler arası bilgi alışverişinin artırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER) düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Bakanlık tarafından bu yıl yirmidördüncü kez düzenlenecek olan Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER-24), Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması usul ve esaslarınınhttps://enerji.gov.tr/evced-bilinclendirme-enerji-verimliligi-konulu-yarismalarimiz linkinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası