Duyurular  »  Ufuk2020 Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrı Programı Yayınlandı
13 Ekim 2020 - 
11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji ortaya koyulmaktadır. Söz konusu Mutabakat, Avrupa Birliği üreticilerini iklim değişikliği politikaları nedeniyle uyguladıkları yükümlülüklerin getirdiği dezavantajlardan korumak amacıyla AB sanayisinin rekabetçiliğinin korunmasını teminen sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasını uygulamayı öngörmektedir.

İklim değişikliği ve çevresel bozulmanın Avrupa ve dünya için varoluşsal bir tehdit olması ve bu zorlukların üstesinden gelmek için AB oluşumunu modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştüren yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili strateji aşağıda belirtilen hedefleri kapsamaktadır.

2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi
Ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması
Hiç kimsenin ve hiçbir yerin bu politikadan ayrı tutulmaması
Avrupa Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen hedefler kapsamında Ufuk2020 Programı Green Deal Çağrısı  22 Eylül 2020 tarihinde açılacaktır. Çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut durumun aciliyetine ve yeni Komisyon'un hedeflerine cevap veren iklim ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

10 alanda 20 konu başlığının destekleneceği Green Deal Çağrı Programı yayınlanmıştır. Desteklenmeye açılan çağrı başlıkları aşağıdaki gibidir:

LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

LC-GD-2-1-2020: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system 

LC-GD-2-2-2020: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications

LC-GD-2-3-2020: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

LC-GD-3-1-2020: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change -Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources

LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient way

LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility

LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem services

LC-GD-8-1-2020: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

LC-GD-8-2-2020: Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies

LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

LC-GD-9-2-2020: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation

LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean

LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Çağrılara yönelik konsorsiyumlarda ortak olarak yer almak isteyen kuruluşların ekli "ilgi formunu" çağrı başlığı özelinde İngilizce doldurup, [email protected] adresi ile paylaşmaları rica edilir. İlgi formları koordinatör adayları ile paylaşılmak amacıyla kullanılacaktır.

Çağrı başlıklarına yönelik sorularınız için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası