Duyurular  »  AB Mevzuatında Sürdürülebilirliğe İlişkin Gelişmeler

07 Temmuz 2023 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 03.07.2023 tarih ve 17641 sayılı yazıda, AB mevzuatına ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme yazılarının Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletildiği ifade edilmiştir.

1. Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Kimyasallar Stratejisi ile uyumlu olarak, Komisyon tarafından AB'de bazı tehlikeli kimyasalların üretimini ve/veya ihracatını yasaklamak üzere bir yasama girişiminin başlatıldığı duyurulmuştur.

Yasama girişimine yönelik olarak başlatılan kamu istişare sürecine ilişkin Komisyon tarafından yayınlanan ve ekte sunulan çağrı belgesinde, bu girişimin özellikle aşağıdaki mevzuatlar ile bağlantılı olduğu ifade edilmektedir:

· REACH Tüzüğü (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin 1907/2006 sayılı AB Tüzüğü)

· PIC Tüzüğü (Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 649/2012 sayılı AB Tüzüğü)

· Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği (Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin 1107/2009 sayılı AB Yönetmeliği)

· Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (Biyosidal ürünlerin piyasada bulundurulması ve kullanımına ilişkin 528/2012 sayılı AB Yönetmeliği)

Konuya ilişkin olarak başlatılan ve 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek olan kamu istişare sürecinde, görüşlerinizin aşağıdaki linkten Avrupa Komisyonuna iletilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13750-Hazardous-chemicalsprohibiting-production-for-export-of-chemicals-banned-in-the-European-Union_en

Söz konusu yasama girişimine ilişkin görüşlerinizin hem link üzerinden Komisyona gönderilmesinden hem de bilgi amaçlı Ticaret Bakanlığına gönderilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesinden memnuniyet duyulacağı ifade edilmiştir.

2. Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-Tasarım Çerçeve Tüzüğü'ne ilişkin ekte sunulan yazıda, AB Konseyi tarafından kabul edilen müzakere pozisyonu (genel yaklaşım) hakkında bilgi verilmiştir.

3. AB Resmi Gazetesinde yayımlanan Ormansızlaşma Tüzüğüne ilişkin bilgilendirme yazısı ekte sunulmuştur. Söz konusu Tüzüğün, sığır eti, kereste, soya, palm yağı, kauçuk, kakao ve kahvenin yanı sıra deri, çikolata, mobilya, basılı kâğıt ürünleri ile palm yağı bazlı seçili türev ürünler gibi belirli yan ürünleri ilgilendirmekte olup; ilgili ürünleri AB piyasasına süren, bulunduran veya ihraç eden tüm operatörler ve tacirler için zorunlu gereken özeni gösterme kuralları getirmekte olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

Ekler

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası