Duyurular  »  TEKMER Bilgilendirme ve Anket Çalışması Hakkında
BİLGİLENDİRME VE ANKET ÇALIŞMASI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi binasında, Üniversite, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Turgutlu Belediyesi ortaklığında Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurulması planlanmaktadır. 
TEKMER’ler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) koordinasyonu altında üniversitelerle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ‘in  (KOBİ) bir araya gelip AR-GE çalışmalarında ortak bir platform oluşturdukları yerlerdir. Böylece üniversitelerin temsil ettiği beyin gücü, bilimsel çalışma ortamı, teknoloji kullanımı ve altyapısıyla, KOBİ´lerin temsil ettiği girişimci, yaratıcı ve yenilikçi üretim gücünün bütünleşerek KOBİ´lerin ihtiyaç duyduğu teknolojik olanaklardan yararlanmalarının yolu TEKMER’ler sayesinde açılmaktadır.
TEKMER’lerin Kuruluş Amacı: Yeni teknolojiye ve inovasyona yönelik girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi, KOBİ’lerin üniversitenin imkânlarından yararlanmalarını sağlamak, Üniversitelerdeki teknolojik ve bilimsel birikimin, ekonomiye ve üretime yönlendirilmesini sağlamaktır. Ayrıca; teknolojik gelişme için üniversitelere deneysel bir çalışma alanı oluşturmak, ön inkübasyon, inkübasyon hizmeti sağlamak,  Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırmak, Ar-Ge ve inovasyon çalışma sonuçlarının ticarileştirilmesini sağlayarak yatırıma yönlendirilmesine aracılık etmektir.
5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 12.03.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunla KOSGEB’e de ayrıcalık tanınarak kanunla sağlanan indirim, istisna ve teşviklerden KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmeler doğrudan faydalanabilmektedir. Bu indirim, istisna ve teşvikler şunlardır: 
•Ar-Ge İndirimi, •Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, •Sigorta Primi Desteği, •Damga Vergisi İstisnası. 
4691 sayılı Kanun ile de Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergi dışı tutulması, Ar-Ge harcamalarının vergi indirimine konu edilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan personel için vergi ve işveren sosyal güvenlik primi ödenmemesi şeklinde istisnalar ve teşvikler sağlanmaktadır. Bu indirim, istisna ve teşvikler şunlardır: 
• Kurumlar Vergisi İstisnası • KDV İstisnası • Ücretlerde Gelir Vergisi Stopaj ve Damga Vergisi İstisnası • Sigorta Prim Teşviki
Yürütme Kurulumuzun, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulması planlanan TEKMER için yol haritasını belirleyebilmesi adına, aşağıdaki soruları cevaplamanız bizim için önemlidir.
 
Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası