Duyurular  »  SANAYİ İŞLETMELERİNİN DİKKATİNE!
“7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunda sanayi işletmelerini ilgilendiren maddeler aşağıda belirtilmiştir:

Madde 1- Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı almaları zorunluluğu kaldırılmıştır.
Madde 3- Yazılım üreten işletmeler sanayici kapsamına alınmıştır. Yazılım için Sanayi Sicil Belgesi alınabilecektir.
Madde 4- Yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine başlamadan önce yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla ön kayıt sistemi getirilmiştir. İşletmelerin ön kayıta uygun olduğuna dair yazı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmeleri için ilgili idare (Belediyeler, OSB, İl Özel İdareleri) tarafından istenecektir.
Madde 6- Sanayi siciline kayıt olması gerektiği halde kayıt yaptırmayan sanayi işletmelerine bu Kanunun yayımlandığı 01Temmuz 2017 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacaktır. 
Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce,  6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4. Maddesi gereği bir ay içinde bildirilmesi gereken değişiklikleri bildirmeyenlere ve 5. Maddesi gereği yıllık işletme cetvellerini süresinde vermeyenlere uygulanan idari para cezası uygulanmayacaktır.
Madde 19- İş yeri eğitiminin yaygınlaştırılması için lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin fen bilimleri ve mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin en az 1 yarı yılını iş yerinde geçirmelerini sağlayan düzenleme yapılmıştır.
Madde 26- Görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu kapsamına alınmıştır.
Madde 27- Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin, maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla elektrik kullanımlarından kesilen %2 lik TRT payı kaldırılmıştır. 
Madde 28- Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum (TRT) tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için, cihazın satış bedeli kadar uygulanan idari para cezası yerine hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında idarî para cezası verilmesi düzenlenmiştir.

Madde 74- Kamu alımlarında orta ve yüksek teknolojili yerli malı ürün teklif eden istekliler ile yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilecektir.

Sanayi Genel Müdürlüğü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası