Duyurular  »  YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU!
17.03.2020 - 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5' inci maddesi gereği, sanayi siciline kayıtlı işletmeler için, bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerinin, her yıl nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. Yıllık İşletme cetvellerinin süresi içerisinde verilmemesi veya bilgilerin eksik olması halinde aynı kanunun 9. maddesi gereği idari para cezası uygulanacağından, ekli listede gönderilen sanayi siciline kayıtlı üyelerimizin, sanayi sicil bilgi sistemindeki yıllık işletme cetvellerini vermeleri ve değişiklik var ise bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
NOT :
1- 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini doldurmuş olan işletmelerin bu yazıyı dikkate almasına gerek yoktur.
2- Sanayi Sicil Bilgi Sistemi Kullanma Kılavuzuna http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
3- Yıllık İşletme Cetvelindeki İmalat bilgisi kısmındaki üretim kalemi veya kalemleri için bildirilen satış bedellerinin toplamı, ciro bilgisi (Bu üretim yerinden elde edilen üretim kaynaklı ciro) kısmındaki toplam bedelle uyuşmalıdır.
4- Tüketilen enerji miktarı yıllık bazda kW cinsinden girilmelidir. 
5- Kapasite toplam yıllık kullanım oranı belirlenirken; 100*[toplam fiili üretim miktarı (ilgili yıl içinde yapılan üretim miktarı) / toplam kapasite miktarı (kapasite raporundaki miktar)] formülüne dikkat edilmelidir. 
6- Yıllık İşletme Cetveli anket formu doldurulmalıdır.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası