Duyurular  »  Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru

07/05/2024

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 02.05.2024 tarih ve 4408 sayılı yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığından TOBB’ye iletilen yazıya atıf yapılarak, sanayicinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin olarak üretimi olmayan ürünlerde gümrük vergilerinin askıya alınması, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı açılmasına ilişkin başvuruların, ülkemiz temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu ile müzakere edilerek karara bağlandığı ve düzenlemelerin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2025 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin Ek-1’de, hali hazırda gümrük vergileri askıya alınmış olan eşyaya ilişkin listenin Ek-2’de, AB tarafından tarife kontenjanı açılmış olan eşyaya ilişkin listenin ise Ek-3’te yer aldığı belirtilmiştir.

Üretici firmaların Ek-1’de yer alan eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin itirazlarını 7 Haziran 2024 tarihine kadar; Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyada hali hazırda uygulanan indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına ilişkin taleplerinin ise ivedilikle resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Başvuruların en son belirtilen tarihlere kadar tam ve eksiksiz olarak firmaların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığı KEP adresine ([email protected]) elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. Başvurulara ilişkin detaylı bilgi ve formlarahttps://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemiadresinden ulaşılabilmektedir.

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2024/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/18) incelenebilir. Ayrıca; listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, firmalar tarafından GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenmesi gerekmektedir.

ek1

ek2

 

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası