Duyurular  »  Bazı Tarım Ürünleri İhracatında Düzenleme Yapılması (Domates)
06 Mart 2023 

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,

• Bilindiği üzere Bakanlık tarafından "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ" kapsamında gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla kırmızı mercimek, adi fasulye, ayçiçek tohumu yağı, kuru soğan ve taze patates ürünlerinin ikinci bir talimata kadar kısıtlandığı belirtilerek, muafiyet durumları hariç, bu ürünler için yapılacak ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi gerektiğinin bildirildiği,

• Bakanlık Olur'u ile; 

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne yapılacak ihracat başvuruları,

- Filistin Devletine yapılacak ihracat başvuruları,

- Azerbaycan (Nahçivan Dahil) Cumhuriyeti'ne yapılacak ihracat başvuruları,

- Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları,

- AFAD, Kızılay veya diğer İnsani Yardım Kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları,

- BM, WFP ve Kızılhaç gibi alıcısı insani yardım kuruluşu olan ihracat başvuruları,

- Organik Ürün Sertifikası bulunan ürünler için yapılacak ihracat başvuruları,

- Denizlerimizden transit geçen ve ülkemiz limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin iaşe ihtiyaçlarının karşılanması için gemi kumanyacılığı yapan firmalara gemi başına her bir ürün için en fazla 500 kg'a kadar yapılacak ihracat başvuruları,

- Başlamış işlemler (Bakanlığımıza veya TAREKS sistemine başvurusu yapılmış),

hariç olmak üzere,

2022/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan; 0702.00 GTİP'li Domates (taze/soğutulmuş) ihracatının 14 Nisan 2023 tarihine kadar kısıtlanmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 14 Nisan 2023 tarihine kadar 0702.00 GTİP'li Domates (taze/soğutulmuş) ihracat başvuruları (yukarıda belirtilen muafiyet durumları hariç) için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi gerektiği ifade edilmektedir.

İhracat düzenlemeleri devam eden bazı bitkisel ürünlere ilişkin hazırlanan tablonun ekte sunulduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

Ek: İhracat Düzenlemesi Devam Eden Ürünler Listesi (1 Sayfa)

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası