Duyurular  »  Ücretlerde asgari ücrete isabet eden kısmı GV,DV den istisna edilmiş, AGİ kaldırılmıştır

05 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

25.12.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7349 sayılı kanun yayınlanmıştır.

193 sayılı GV kanunun ücretlerde istisna maddesini düzenleyen 23. maddesine eklenen bent ile hizmet erbabına ödenen ücretin asgari ücretin brüt tutarından işçi sosyal güvenlik primi ve işsizlik primi düşüldükten sonra kalan kısmı GV den istisna edilmiştir.

İstisna düzenlemesi bendi parantez içi hükümlerine göre istisnayı geçen bir ücret elde edildiğinde gelir dilimi hesabında istisna edilen tutarlarında alınacağı, yine birden fazla ücret alınması durumunda istisnanın sadece en yüksek ücrete uygulanacağı belirtilmiştir.

Paralel düzenleme damga vergisinde de yapılmıştır. Ücretin asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna edilmiştir.

GVK 32. Maddesinde düzenlenen asgari geçim indirimi düzenlemesi de istisna maddesi getirilmesiyle beraber yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzenlemeler 1.1.2022 den itibaren yapılacak ücret ödemelerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

KanunHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası