Duyurular  »  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında Duyuru
Sayın Üyemiz;

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmemiş iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınması, işverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili maddesinde geçen yükümlülüğünü yerine getirmediği manasına gelmesi yanında, üyelerimizin aynı Kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen idari para cezası ile karşılaşmasına neden olacaktır.
                Üyelerimizin yukarıda bahsi geçen yetkilendirilmemiş kişi veya kurumlardan hizmet almasını önlemek amacıyla;
a. Bireysel sözleşme yapılan İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanlarının sertifikasının www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp SGK kaydının işyeri üzerinde gösterilmesini müteakip İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınması mümkün olabileceği,
b. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile sözleşme yapılmadan önce yetkili bir kurum olup olmadığının www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp yetkili bir kurum olduğunun anlaşılması halinde İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınması mümkün olabileceği,
 
hususları üyelerimize önemle duyurulur.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası