Duyurular  »  Elektronik Kamu Alımlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Taslağı Hakkında

04 Temmuz 2023 -

Sayın Üyemiz,

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığından Odamıza iletilen bir yazıda; ihale süreçlerinde ihtiyaç duyulan hususlara ilişkin kamu ihale mevzuatında gerekli değişikliklerin yapıldığı, Kamu İhale Kanunu’nun ek 1 inci maddesinde 16.11.2022 tarihli ve 7421 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, kamu alımları sisteminin yeni bir perspektifle elektronik uygulama odaklı ve dolayısıyla EKAP merkezli olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

· Kamu İhale Kurumu tarafından ihale, doğrudan temin, istisna ihaleleri ve sözleşme uygulamalarını içerecek şekilde “Elektronik Kamu Alımlarına İlişkin Uygulama Yönetmelik Taslağı” hazırlandığı,

· Yürürlükte olan Uygulama Yönetmeliği ile ekinde yer alan standart formlar ile şartnamelerin yürürlükten kaldırıldığı bu hususta elektronik ihale ile ilgili olarak uygulama yönetmeliklerinde yer alan ilgili hükümlerin de yürürlükten kaldırılacağı,

· Yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerin alınmasının müteakip Yönetmelik Taslağı eki olarak gerekli standart formlar ile tip idari şartnamelerin ayrıca hazırlanarak yeniden görüşe gönderileceği

ifade edilmektedir.

Ek 1’de yer alan Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerinizin yine Ek 2’de yer alan görüş formuna işlenerek 13 Temmuz 2023 Perşembe günü öğlene kadar [email protected]e-posta adreslerine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

Ek 1:Yönetmelik Taslağı

Ek 2:Görüş Bildirme Formu

 



Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası