Duyurular  »  Kullanılmış Makine İthalatı
TOBB’nin 17/07/2013 tarihli ve 16000 sayılı yazısı;
Bilindiği üzere, yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı’nın 7 inci maddesi gereğince, eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanırlığını yitirmiş) malların ithalini Ekonomi Bakanlığı’nın iznine tabidir.
Yukarıda belirtilen kapsamda kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilecek bazı maddelere ilişkin 2013\9 sayılı Tebliğ, 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan ilgilide kayıtlı yazıda, 2013\9 sayılı Tebliğ eki I A sayılı listede İthalat Rejimi Kararı’nın 7 inci maddesi çerçevesinde herhangi bir izne tabi olmaksızın ithali uygun görülen eşyaların ve Ek: I B sayılı listede ithali ilgili kurum tarafından uygunluk yazısı verilmesi kaydı ile uygun görülen eşyaların yer aldığı belirtilmiştir. Ayrıca yazıda, Ek: II sayılı listede yer alan eşyalar için ise, eşyanın yerli üretim durumunun, üretici firma bilgilerinin, istihdam vb. hususlarda ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerinin sorulduğu, söz konusu kuruluşlara 10 iş günü sürenin tanındığı ve bu süre içerisinde cevap alınamadığı ya da söz konusu ürünün yerli üretiminin bulunmadığı veya yetersiz olduğu yönünde bir cevap alındığı takdirde, Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ithal izin belgesinin düzenlendiği belirtilmiştir. 
Yazıda, 2010/9 sayılı Tebliğ ile söz konusu uygulamanın başlatıldığı 10.01.2010 tarihinden, 2013/9 sayılı Tebliğin yürürlükte bulunduğu günümüze kadar, Ek:II sayılı listede yer alan eşyalara ilişkin olarak Meslek Kuruluşlarında önemli bir veri tabanı oluştuğu belirtilmiştir. Ayrıca yapılan istatistik çalışmaları sonucunda, genellikle ilk hafta içerisinde Bakanlığa ulaştırıldığının tespit edildiği ifade edilmiştir.
Yazıda, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ithali yapılmak istenen Ek:II sayılı listedeki eşyaların yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yapacağı katkıları da göz önüne önüne alınarak, firmalarımızın gümrüklerde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi yönünde, bundan böyle firmalarımız nezdinde yapılacak yerli üretim sorgulamalarının 5 işgünü içerisinde sonuçlandırılarak sonucunun ilgili Bakanlığa iletilmesi istenmiştir.    Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası