Duyurular  »  Bilgi ve Belge Talepleri

08 Ağustos 2022 -

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden iletilen yazıda, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tutulan sanayi sicil kayıtları, sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin, Bakanlık, TÜİK, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından güncel olarak izlenebildiği ülkemizin en önemli veri kaynağı olduğu ve üretim faaliyetinde bulunan sanayi işletmelerinin tamamının kayıt edilmesi ve bunların faaliyetlerinin takip edilmesi sanayi sicil kayıtlarının güvenirliğine olumlu etki yapacağı ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek görevi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliği ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında sanayi işletmelerini sanayi siciline kayıt etmek görevi İl Müdürlüklerine verilmiştir.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1'nci maddesinde, “Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenlerin sanayici sayıldığı, devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler ile montaj yapan asansör işletmeleri de bu madde şümulüne girdiği hükmü yer almaktadır.

Yine aynı Kanunun 2'nci maddesinde, “Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce Sanayi siciline ön kayıt olmak zorunda olunduğu belirtilmiştir. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından istenmekle olduğu ve yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3'üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.” Denilmekte ve sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler hakkında 9'uncu madde gereği idari para cezası uygulandığı ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası