Duyurular  »  Senegal Sektörel Raporlar


31 Mart 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza İletilen 24.03.2023 tarih, 3560 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.03.2023 tarih ve 83854008 sayılı yazısına atfen, 2023 yılında petrol ve doğalgaz üretimine/ihracatına başlaması beklenen Senegal'e ilişkin hazırlanan, anılan projelerdeki mevcut durumu ve fırsatları içeren "Senegal Enerji Sektörü Raporu" ve "Senegal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Raporu" başlıklı dokümanlar iletildiği belirtilmektedir.

Söz konusu raporlar ekte gönderilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

EK:

1- Senegal EnerjiSektörü Raporu (11 sayfa)

2- Senegal Bilgi ve İletişim Sektörü Raporu (8 sayfa)

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası