Duyurular  »  Verimlilik Artırıcı Proje Başvuruları Hakkında
12 Nisan 2023 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 10.04.2023 tarihli ve 34221550-045.99- sayılı yazıda, enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, yalıtım, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması, kojenerasyon sistemleri gibi konulardaki çözümleri de kapsayan projelerin, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak değerlendirildiği belirtilmektedir.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimlerinin 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmelerin VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabildiği ifade edilmektedir.

KDV hariç toplam yatırım bedelinin en fazla 5 milyon Türk Lirası olan projelere, proje bedelinin en fazla %30'u hibe olacak şekilde destek verildiği, VAP destek başvurularının, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabul edildiği bilgisi paylaşılmaktadır.

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre 2022 yılı VAP başvurularında; yıllık 1.000 TEP ve

üzeri enerji tüketimine sahip endüstriyel işletmeler için aşağıdaki kriterler uygulanacaktır.

· Ön görülen yatırım bedeli 500.000 TL ve üzeri olan ve geri ödeme süresi iki yıl ile beş yıldan az (2 yıl dahil ve 5 yıl hariç) olan verimlilik artırıcı proje başvuruları kabul edilecektir.

· Elektrik motorlarının verimlisiyle değiştirilmesi projelerinde, etiket gücü 11 kW 'ın altında olan motorlar için VAP başvuruları kabul edilmeyecektir. Bir prosesin parçası olup sistem içinde değerlendirilen ve/veya DHS ile kontrol edilen motorlar için bu koşul aranmaz.

· Aydınlatma projeleri kabul edilmeyecektir.

· Isı yalıtımı projeleri kabul edilmeyecektir.

Yazıda, yukarıdaki kriterlerin, yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri ile 1.000 TEP'in altında olan işletmeler için uygulanmayacağı dile getirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası