Duyurular  »  7326 Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödemeyenler İçin Bir Hak Daha Çıkarılmıştır
8 Aralık 2021 -

Sayın Üyemiz,

•Sosyal Güvenlik Kurumuna süresi içinde yapılandırma başvurusu yapmak,

•Taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olmak,

şartıyla7326 sayılı Kanunun öngördüğü SGK ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenlerce talepte bulunulması halinde yapılandırılan

borcun tamamının geç ödeme zammıyla birlikte peşin olarak 31/12/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde yapılandırma geçerli sayılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar nedeniyle yapılandırmaya başvuran işverenlerin ilk

taksit ödemesi 30/11/2021 tarihinde sona ermişti. Değişik nedenlerle ilk taksiti

ödeyemeyenlerin SGK yapılandırmasının bozulması durumu ortaya çıkmıştır.

SGK, 2021/20 sayılı yapılandırma genelgesinde taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerin plan değişikliği yaparak yapılandırmanın geçerli sayılmasını sağlayacak düzenleme yapmıştır.

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genelge ile, 7326 sayılı yapılandırmaya yasal süre

içerisinde başvurmak kaydıyla, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olanların, ilk taksiti

ödeyip ödemediği göz önünde bulundurulmaksızın 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

peşin ödeme talebinde bulunması ve peşin olarak hesaplanan borcu 6183 sayılı Kanunun

51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç

ödeme zammı ile birlikte 31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemesi halinde peşin

ödeme hükümlerinden yararlandırılarak yapılandırmanın geçerli olması sağlanmıştır.

Yapılan bu düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin yapılandırma başvurusunda

bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yeniden

başvurarak taksitli ödeme planlarını peşin ödeme planı olarak değiştirmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili detayların bulunduğu SGK Genelgesi 2021/20 "7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması “ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

Ek: GenelgeHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası