Duyurular  »  Yeşil Lojistik Belgesi Başvuru Süresinin Ertelenmesi Hakkında


08 Şubat 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 07.02.2023 tarihli ve 1382 sayılı yazıda, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün bir yazısına atıfta bulunularak, Yeşil Lojistik Belgesi başvuru süresinin ertelenmesi hakkında bir duyurunun yapıldığı bilgisi verilmektedir.

Duyuruda, Kombine Taşımacılık Yönetmeliği bünyesinde yer alan Yeşil Lojistik Belgesi başvuru süresinin 28.02.2023 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

Yönetmeliğin 9/3 üncü maddesinin Yeşil Lojistik Belgesi başvurularını sadece Bakanlığın KEP adresi üzerinden kabul edileceğine hükmettiği, 8 inci maddesinin de başvuru şartı olarak "Kayıtlı Elektronik Postaya (KEP) sahip olunması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı olunması" zorunluluğu getirdiği belirtilmektedir.

Ancak bazı başvuru sahiplerinin KEP ve UETS kaydı ile birlikte KEP üzerinden başvuru yapılmasıyla ilgili teknik sorunlar yaşaması nedeniyle sorunların ve mağduriyetlerin önceden önlenmesi bakımından Yeşil Lojistik Belgesi başvuru süresinin 28.02.2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Kombine Taşımacılık Yönetmeliğinin tam metnine https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39539&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 bağlantı linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası