Duyurular  »  Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Tasarısı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 08.05.2014 tarih ve 295146 sayılı yazıda; Bakanlıkları tarafından hazırlanan "Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Tasarısı taslak metninin www.gtb.gov.tr adresinin "Duyurular" bölümünde görüşe açıldığı bildirilerek, söz konusu taslak ile ilgili görüş talep edilmektedir.
"Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Tasarısı" taslağına ilişkin görüşlerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ekte gönderilen tablo formatında 04.06.2014 tarihine kadar e-posta yoluyla Birliğimize gönderilmesini rica ederim.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası