News  »  Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hakkında

18 Kasım 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 17.11.2022 tarihli ve E-34221550-250-12143 sayılı yazıda, Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları konusunda T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atıfta bulunularak;

· Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 4 numaralı ekinde yer alan ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli sistemsel altyapının kurulduğu,

· 15.09.2022 tarihi itibarıyla halihazırda sertifikasyon ve entegrasyon sürecini tamamlayan 5 banka ile (Vakıf Katılım, Denizbank, Odea Bank, Nurol Yatırım Bankası, Şekerbank) ulusal transit rejimi elektronik kapsamlı teminat mektubu pilot uygulamasına geçildiği,

· Gelinen aşamada, ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının e-teminat olarak alınmaya başlandığı,

· Bu çerçevede, söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılmasını teminen gerekli çalışmaların yürütüldüğü,

· 2023 Ocak ayı itibarıyla ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının kâğıt ortamda düzenlenmemesi ve kâğıt ortamda kapsamlı teminat mektuplarının kabul edilmemesinin planlandığı,

· Diğer taraftan daha öncesinde kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin yine kâğıt usulde devam edeceği

yönünde bilgi verilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası