Haberler  »  TUTSO 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİNE KATILDI

TUTSO 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİNE KATILDI

Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonunda 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen 5. İzmir İktisat Kongresine Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Başkan Yardımcısı Metin Eğerci katıldı.

Ana teması “Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” olarak belirlenen  kongrede, küresel ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi, yüksek ve istikrarlı büyüme, finans, sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik, nitelikli insan kaynağı, bölgesel gelişme, rekabetçi ve yaşanabilir kentler, kapsayıcı kalkınma politikaları, işgücü piyasası ve istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, tarım ve gıda, hizmetler sektörü, kamu ekonomisi, kamu yönetimi reformları, bilişim politikaları, uluslararası rekabet gücü, uluslararası ticaret ve benzeri konu başlıkları kapsamında ülkemizin önümüzdeki dönem politikalarına ışık tutacak tartışmaların yapılması amaçlanmıştır..

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız olmak üzere kongreye yurt içi ve yurt dışından geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, 5. İzmir İktisat Kongresi'nin ülkemiz için büyük fırsat olduğunu belirtti. Bu kongrenin önemli bir amacı, Cumhuriyet’in 100. yıldönümü olacak 2023 yılına Türkiye’yi hazırlamak; 2023 vizyonu ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını, ekonomik büyüklüğüyle ilk 10 ekonomiye nasıl gireceğini küresel bir zeminde tartışmak olmuştur.