HABERLER  »  Ticaret Odası sicilden silinecek üyeler duyurusu hk.

Ticaret Odası sicilden silinecek üyeler duyurusu hk.

5 Şubat 2024 -

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasına ait duyuru aşağıdadır.

Sayın Üyemiz,

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Değişikliklerin Bildirilmesi” başlığını taşıyan 10. maddesinin ikinci fıkrasında “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur. Hükmü yer almaktadır.

Buna göre;  “10. Madde gereği, içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, bugüne kadar tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır hükmü mevcuttur.

Bunlarla birlikte aidat borcunu ödemeyen üyelerimiz Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinde; yıllık ve munzam aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarına ilişkin olarak yönetim kurulunca verilen kararlar ilan hükmünde olup, bu durumda olan üyeler hakkında icra takibi başlatılır, denilmektedir.

İşletmeniz hakkında askıya alınma işlemi olmaması için 09 Şubat 2024 tarihine kadar geçmiş dönem aidat borçlarınızı ödemeniz önemle rica olunur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 NOT: Bilgi güncelleme işlemleri Oda Sicil Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası