Haberler  »  ODAMIZ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI İFTAR EŞLİĞİNDE YAPILDI

ODAMIZ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI İFTAR EŞLİĞİNDE YAPILDI

27.06.2016 - Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı olağan meclis toplantısı pazartesi akşamı Meclis Başkanı Yavuz Semizler Başkanlığında Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’ın katılımıyla İskenderiye Restaurant’ta yapıldı.

Toplantı’ nın açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Yavuz Semizler, “üyelerimizin ve Turgutlu Halkının mübarek Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını şimdiden kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi. 
Meclis gündem maddelerinden, Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. den hisse payı alınarak ortak olma hususunun ve bu hususta Yönetim Kurulumuza yetki verilmesinin görüşülmesine geçilmeden önce Meclis Üyelerine konuyla ilgili vermek üzere Yönetim Kurulu üyesi İsmail Ulcay konuyla ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi. Ulcay, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş’ne  Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak iştirakçi olmak için sizlerden yetki almak için oluşturduğumuz meclis  gündem maddesi hakkında bilgi vermek amacı ile söz almış bulunuyorum.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 4691 sayılı kanun ile bakanlar kurulu onayı ile kurulan ve   üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlayarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak amaçlarını güden yapılardır.
Bu çerçevede   Manisa’da bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 20.12.2012 tarih ve 28847 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun onayı ile Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş  03.10.2013 tarihi itibari ile  kurulmuştur. Kurucu hissedarlar 40.000.000 TL nominal değerli 318 hisse adedi ile temsil edilmektedir ve ortaklık yapısı ;  CBÜ rektörlüğü % 75, Keskinoğlu tavuk. ve damızlık işletmeleri A.Ş % 5  , Manisa TSO % 5 , Spil İnşaat  Mühendislik San.Tic A.Ş % 5, Tarel Teknolojik San.Tic.A.Ş % 5,  Tirsan Kardan San Tic A.Ş % 5 şeklinde yapılanmıştır.
2016 yılı Nisan ayı itibari ile ülkemizde 35 ilde 50 tane Teknoloji gelişme bölgesi faaliyete geçmiş CBÜ’de içinde bulunduğu  13 tanesi ise yapılanma ve faaliyete geçme  aşamasındadır. Türkiye’de faaliyette bulunan  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 2016 yılı Nisan ayı itibari ile 3890 firma faaliyette bulunmakta bu firmalarda toplam 40.000 kişi çalışmakta, 27.709 proje uygulanmaktadır. Firmaların Yıllık Toplam Satışları 35.5 milyar TL ,toplam ihracatları 2.4 milyar dolardır. 
CBÜ Teknoloji Gelişme Bölgesinin temel misyonu Manisa genelinde akademik,ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği inavasyon eko-sisteminin oluştuğu  organize araştırma geliştirme tasarım ve iş merkezi olmaktır.
Ar-ge ve inavasyon çalışmalarının ve yeni girişimcilerin destekleneceği böyle bir ekosistemin ilimizde yapılanması bizler içinde memnuniyet vericidir. Devletimizin 2014-2108 yıllarını kapsayan 10.kalkınma planının iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi eylem planı çerçevesinde teknoloji gelişme bölgelerinin yapılanması son yıllarda hız kazanmıştır.10.kalkınma planı eylemlerinin gerçekleşmesine destek veren bu yapılanma sonrasında devletimizin 2023 hedefleri kapsamında  Manisa ilimizde yenilikçi girişimler ve Ar-ge inavasyon çalışmaları hız kazanacak üniversite sanayi işbirliği ile üniversitelerimizdeki bilgi birikimi sanayiye aktarılacak ve kalkınma sinerjisi yaratılacaktır.
2013 yılında Kurulmuş bulunan ve önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi planlanan Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş, yapacağı çalışmaları tabana yaymak ve tüm ili kapsayacak bir yapılanma ile tüm ilçelerimizin bu yapıdan maksimum şekilde  faydalanmasını sağlamak amacı ile ilçe Belediye ve Ticaret Odalarımıza  ortaklık tekliflerinde bulunmaktadırlar, Geçtiğimiz günlerde odamıza gelerek bizlere de ortaklık teklifinde bulundular,edindiğimiz bilgiye göre Şehzadeler belediyesi 1.000.000.-TL ile, Kırkağaç Belediyesi  400.000 TL ile  ortak olma kararlarını meclisten geçirdiler,diğer belediyeler ve ticaret odalarımız konuyu meclislerine götürüyorlar,
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak Turgutlu ilçemizde Ar-ge ve inavasyon çalışmalarının hız kazanması ve aktif bir şekilde Teknoloji Geliştirme Bölgesinin faaliyetlerinde yararlanmak arzusu ve çabası içindeyiz bu nedenle şirkete asgari bir tutar ile ortak olmak istiyoruz.En büyük arzumuz ise önümüzdeki yıllarda teknoloji fakültemiz bünyesinde bu bölgenin bir şube yapılanmasını kurmak.Bu nedenle şirkete hissedar olmamızın odamız,üyelerimiz ve ilçemiz için faydalı olacağını düşünüyoruz.
Ayrıca 5174 sayılı kanunun odaların görevlerinin sayıldığı 12.maddenin  e bendinde “Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, Görevlerini de yaparlar.” denmektedir. Yani TGB hissedar olarak girmek kanunen bizlere aynı zamanda görev olarak sayılmış konular arasında , CBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş hissedar olmak için meclis üyelerimizden yönetim kurulumuza yetki istiyoruz” dedi. Ulcay’ ın Meclis Üyelerini bilgilendirmesinin ardından Meclis Başkanı Yavuz Semizler tarafından gündem maddesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
Gündemin bir diğer maddesi Yönetim Kurulu izahatlarını Meclis Üyelerine aktarmak için söz alan Faruk Aydın, “  Değerli Meclis Üyeleri  her yıl geleneksel hale gelen gıda yardım paketlerimizi ihtiyaç sahiplerine ilettik. TOBB’dan gelen destek kapsamında aldığımız 870 adet gıda paketinin meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız, derneklerimiz vasıtası ile Turgutlu ve Ahmetli’de dağıtımını sağladık, hayrın ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında desteklerinizden dolayı siz değerli meclis üyelerimize  teşekkür ederim.
Değerli Meclis üyelerimiz meslek gruplarımızla sektörel toplantılar düzenliyoruz, geçtiğimiz günlerde metal,inşaat ve sigortacılık meslek grubu üyelerimiz ile bir araya geldik önümüzdeki günlerde diğer meslek grupları ile beraber olacağız. Sektörlerimizin  sorun ve çözüm önerilerini dinleyerek üyelerimizin sorunlarına çözüm aramak için çalışıyoruz.
Değerli Meclis Üyelerimiz bildiğiniz gibi Turgutlu Hasan Ferdi Turgutlu endüstri meslek lisemiz ile yaptığımız protokol gereği mesleki eğiminde kaliteyi artırmak için faaliyette bulunuyoruz, dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendiriyor yüksek puan ile üniversiteye yetişen öğrencilere burs veriyoruz, amacımız mesleki eğitime dikkat çekmek ve buradaki eğitim ve öğrenci kalitesini artırmak.

Değerli meclis üyelerimizin mübarek ramazan ayın son günlerini yaşıyoruz şimdiden önümüzdeki Ramazan bayramınızı kutlar sağlıklı ve mutlu günler geçirmenizi dilerim” dedi.
Meclis Başkanı Yavuz Semizler toplantıya katılan tüm Meclis teşekkür ederek toplantıya son verdi.