ODA İŞLEMLERİ  »  Şahıs Şirketleri
GERÇEK KİŞİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

2 adet noter onaylı tescil talepnamesi
2 adet noter onaylı imza beyannamesi
1 adet vergi levhası
(Birden fazla iş konusu olacak kayıtlar için vergi dairesinden mükellefiyet kaydı istenecektir)
1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğüne dilekçe
1 adet Ticaret ve Sanayi Odasına dilekçe
3 adet fotoğraf

GERÇEK KİŞİ ŞUBE KAYDI İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Merkez Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış 120. maddeye göre alınan belge ve tasdikli dosya sureti
2 adet noterden şube unvanı ile düzenlenmiş Tescil Talepnamesi
2 adet imza beyannamesi
1 adet vergi levhası
3 adet fotoğraf


GERÇEK KİŞİ TADİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

2 adet noterden Tescil Talepnamesi ( Adres, Unvan, İş konusu değişiklikleri için )
1 adet dilekçe
Not: Değişecek unvan için Ticaret Sicil Müdürlüğünden onay alınız ve iş konusu değişiklikleri için Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı alınacaktır.

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ

2 adet noter onaylı acentelik vekaletnamesi
1 adet acentelik sözleşmesi
1 adet dilekçe

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

2 adet noter onaylı fesihname
1 adet dilekçe

GERÇEK KİŞİ TERKİN İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Vergi Dairesinden kapanış yazısı